tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2023)

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा  https://chat.whatsapp.com/GrsNvxhJUVH4woXyS9hKp4   

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/05/2023
अहमदनगर क्विंटल 58 5500 8200 6850
पैठण क्विंटल 3 8175 8175 8175
भोकर क्विंटल 45 6602 8032 7317
कारंजा क्विंटल 1400 7855 8905 8455
हिंगोली गज्जर क्विंटल 600 8590 9000 8795
मुरुम गज्जर क्विंटल 76 8100 8402 8251
अकोला लाल क्विंटल 1302 7000 9255 8400
मालेगाव लाल क्विंटल 23 6300 8070 7900
चिखली लाल क्विंटल 248 7700 8800 8250
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 8250 8500 8300
अमळनेर लाल क्विंटल 15 7000 7350 7350
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 144 8300 8500 8400
जिंतूर लाल क्विंटल 8 8200 8381 8200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1100 7950 8635 8425
सावनेर लाल क्विंटल 225 8345 8551 8450
रावेर लाल क्विंटल 3 7500 7500 7500
सेलु लाल क्विंटल 32 8320 8410 8327
मेहकर लाल क्विंटल 160 8000 8695 8450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 42 8200 8600 8400
तुळजापूर लाल क्विंटल 8 8630 8630 8630
सेनगाव लाल क्विंटल 115 6900 8400 7500
नांदूरा लाल क्विंटल 1200 7580 8935 8935
पांढरकवडा लाल क्विंटल 9 8255 8255 8255
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 276 8400 8700 8650
दुधणी लाल क्विंटल 648 7550 8700 8200
उमरेड लोकल क्विंटल 55 7000 8000 7800
लाखंदूर लोकल क्विंटल 1 7450 7500 7475
सेलु पांढरा क्विंटल 14 8180 8300 8300
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 7500 8200 8200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 63 8300 8601 8450