tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2023)

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा  https://chat.whatsapp.com/GrsNvxhJUVH4woXyS9hKp4   

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
अहमदनगर क्विंटल 25 7200 7750 7475
दोंडाईचा क्विंटल 3 6000 7350 7350
पैठण क्विंटल 1 7500 7500 7500
उदगीर क्विंटल 470 8300 8850 8575
भोकर क्विंटल 44 6811 7911 7361
कारंजा क्विंटल 700 7630 8620 8205
रिसोड क्विंटल 160 8055 8325 8210
हिंगोली गज्जर क्विंटल 655 8395 8900 8647
अकोला लाल क्विंटल 1400 6000 9000 8400
अमरावती लाल क्विंटल 3279 8000 8600 8300
मालेगाव लाल क्विंटल 28 7001 7706 7526
चिखली लाल क्विंटल 218 7500 8455 7978
नागपूर लाल क्विंटल 883 7900 8670 8478
पवनी लाल क्विंटल 6 7200 7200 7200
चाळीसगाव लाल क्विंटल 15 7100 7775 7372
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 400 8300 8500 8400
जिंतूर लाल क्विंटल 13 7700 8415 8300
मलकापूर लाल क्विंटल 475 8000 8710 8360
रावेर लाल क्विंटल 2 7200 7790 7200
मेहकर लाल क्विंटल 210 7500 8535 8200
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 3 6500 7200 7200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 14 8000 8300 8150
राजूरा लाल क्विंटल 20 7000 8185 7705
दुधणी लाल क्विंटल 270 7000 8425 7800
काटोल लोकल क्विंटल 286 5200 8500 7200
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 8000 8000 8000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 17 8100 8300 8200