tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2023)

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा  https://chat.whatsapp.com/GrsNvxhJUVH4woXyS9hKp4 

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
कारंजा क्विंटल 1200 8000 9085 8630
मंगळवेढा क्विंटल 11 7020 8000 7200
मोर्शी क्विंटल 510 8000 9125 8582
हिंगोली गज्जर क्विंटल 335 8825 9375 9100
यवतमाळ लाल क्विंटल 177 8500 9020 8760
नागपूर लाल क्विंटल 518 8000 8851 8638
वाशीम लाल क्विंटल 3000 7850 9150 8000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 8750 9000 8800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 92 8300 8600 8450
जिंतूर लाल क्विंटल 13 8425 8700 8599
मलकापूर लाल क्विंटल 1130 8150 9130 8850
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 8000 8100 8000
मेहकर लाल क्विंटल 240 8000 8725 8500
नांदगाव लाल क्विंटल 8 7400 8100 7750
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 30 8800 9000 8900
मुखेड लाल क्विंटल 8 7900 8100 7950
सेनगाव लाल क्विंटल 70 7000 8250 7450
पालम लाल क्विंटल 20 7650 7800 7700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 21 8000 8100 8040
देवळा लाल क्विंटल 2 7300 7405 7355
दुधणी लाल क्विंटल 1123 7800 9200 8500
परांडा लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
काटोल लोकल क्विंटल 60 6100 8828 7500
बीड पांढरा क्विंटल 16 8522 8791 8679
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 6 7000 8400 8000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 7752 7752 7752
केज पांढरा क्विंटल 15 7500 8300 8000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 35 8800 9100 8900
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 8 8200 8801 8700