tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2023)

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा  https://chat.whatsapp.com/GrsNvxhJUVH4woXyS9hKp4   

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 7500 7500 7500
पैठण क्विंटल 1 7900 7900 7900
उदगीर क्विंटल 425 8800 9250 9025
भोकर क्विंटल 23 6161 8221 7190
कारंजा क्विंटल 900 7900 8955 8550
हिंगोली गज्जर क्विंटल 605 8800 9225 9012
मुरुम गज्जर क्विंटल 54 8301 8500 8401
अकोला लाल क्विंटल 1578 6800 9000 8500
मालेगाव लाल क्विंटल 25 6400 8081 7900
चिखली लाल क्विंटल 180 7900 8875 8385
नागपूर लाल क्विंटल 488 8000 8711 8533
पवनी लाल क्विंटल 3 7700 7700 7700
अमळनेर लाल क्विंटल 10 7400 7500 7500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 98 8200 8500 8350
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 750 8425 8715 8605
मलकापूर लाल क्विंटल 1410 8250 9000 8750
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 8000 8100 8000
तेल्हारा लाल क्विंटल 80 8000 8600 8400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 17 8600 8803 8701
पांढरकवडा लाल क्विंटल 15 8200 8200 8200
दुधणी लाल क्विंटल 821 7600 8915 8100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 18 7500 7500 7500
गेवराई पांढरा क्विंटल 7 8000 8598 8300
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 29 8600 8805 8702