Tomato bajar bhav today : आजचे टोमॅटो बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajar bhav2023)

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 203 500 1000 800
औरंगाबाद क्विंटल 520 300 800 550
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 415 600 1000 800
राहूरी क्विंटल 102 400 1000 700
खेड-चाकण क्विंटल 292 600 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 103 500 700 600
मंगळवेढा क्विंटल 64 200 1000 700
राहता क्विंटल 50 200 1000 600
हिंगणा क्विंटल 61 1000 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 410 800 620
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 90 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 1860 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 554 400 700 550
नागपूर लोकल क्विंटल 700 600 1000 900
चांदवड लोकल क्विंटल 63 150 450 250
कामठी लोकल क्विंटल 38 300 700 500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 39 500 700 600
सोलापूर वैशाली क्विंटल 11 700 1500 1000
जळगाव वैशाली क्विंटल 65 400 600 500
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 1000 1400 1350
भुसावळ वैशाली क्विंटल 238 500 500 500