Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)      

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 310 4605 4605 4605
वसई क्विंटल 515 3050 4870 3590
भंडारा क्विंटल 22 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 34 5800 10000 7900
मुंबई बसमती क्विंटल 1198 8200 10300 9700
नागपूर चिनोर क्विंटल 90 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 3 1402 1652 1500
पुणे कोलम क्विंटल 627 3500 6500 5000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 15 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 21277 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 3000 5000 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 38 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1889 3015 6155 3800
पुणे मसुरा क्विंटल 353 2700 2800 2750
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 193 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 82 3000 5600 4800
नागपूर परमल क्विंटल 50 2700 3000 2925