Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)      

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 190 3375 3375 3375
वसई क्विंटल 545 3290 4950 3865
भंडारा क्विंटल 8 3250 3300 3280
पुणे बसमती क्विंटल 36 5800 10200 8000
मुंबई बसमती क्विंटल 2453 8200 10300 9700
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 629 3700 6500 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 15 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 23578 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 580 3000 4000 3500
नागपूर लुचाई क्विंटल 88 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1832 3010 6150 3805
पुणे मसुरा क्विंटल 354 2700 2800 2750
भंडारा नं. १ क्विंटल 10 3800 4100 4000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 108 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 253 4000 5800 4800
नागपूर परमल क्विंटल 50 2700 3000 2925