Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)      

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 350 3575 3575 3575
पुणे बसमती क्विंटल 34 6200 10200 8200
मुंबई बसमती क्विंटल 1219 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 11000 9500
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 663 3600 6600 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 15 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 13625 2700 7600 5150
उमरेड लोकल क्विंटल 151 2500 4400 4000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 490 3000 5000 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 20 2400 2600 2550
पुणे मसुरा क्विंटल 351 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2700 3200 2950
भंडारा नं. १ क्विंटल 2 4000 4120 4100
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 81 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 69 3800 5600 4600
नागपूर परमल क्विंटल 10 3000 3300 3225