Tandul Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate today 2023)     

     

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
वसई क्विंटल 430 2950 4780 3560
पुणे बसमती क्विंटल 31 5800 10200 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 658 3800 6600 5200
नागपूर लुचाई क्विंटल 30 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1635 3010 6115 3840
पुणे मसुरा क्विंटल 349 2800 3000 2900
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 155 2800 4800 3500
नागपूर परमल क्विंटल 50 4100 4400 4325