Tandul Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate today 2023)             

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 160 3605 3605 3605
वसई क्विंटल 515 2850 4850 3865
भंडारा क्विंटल 1 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 33 5800 10200 8000
मुंबई बसमती क्विंटल 1088 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 11000 9500
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 654 3800 6600 5200
मुंबई लोकल क्विंटल 10088 2700 7600 5150
नागपूर लुचाई क्विंटल 31 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1910 3005 6110 3850
पुणे मसुरा क्विंटल 352 2800 3000 2900
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2600 3400 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 80 2500 3800 3500
नागपूर परमल क्विंटल 60 4100 4400 4325