Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 270 3750 3750 3750
वसई क्विंटल 385 3160 4750 3460
भंडारा क्विंटल 2 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 31 6200 10500 8350
मुंबई बसमती क्विंटल 1085 8200 10300 9700
नागपूर चिनोर क्विंटल 30 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 1502 1551 1525
पुणे कोलम क्विंटल 641 3600 6500 5050
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 16221 2700 7600 5150
नागपूर लुचाई क्विंटल 40 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 2001 3010 6235 3720
पुणे मसुरा क्विंटल 340 2900 3000 2950
भंडारा नं. १ क्विंटल 3 4350 4350 4350
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 151 3000 4800 3500
नागपूर परमल क्विंटल 30 2700 3000 2925