Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 240 4450 4450 4450
वसई क्विंटल 545 3250 4780 3865
पुणे बसमती क्विंटल 31 6200 10200 8200
मुंबई बसमती क्विंटल 1685 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1700 1600
पुणे कोलम क्विंटल 637 3500 6700 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 18793 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 710 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 73 2400 2600 2525
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1892 3025 6225 3730
पुणे मसुरा क्विंटल 344 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2900 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 185 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 80 4000 5600 4600
नागपूर परमल क्विंटल 50 2700 3000 2925