Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 270 3585 3585 3585
वसई क्विंटल 495 3190 4850 3560
भंडारा क्विंटल 8 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 37 6000 10200 8100
मुंबई बसमती क्विंटल 1238 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 11000 9500
नागपूर चिनोर क्विंटल 30 4700 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 629 3500 6700 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 15 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 15 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 18587 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3000 5000 4000
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 2290 2290 2290
नागपूर लुचाई क्विंटल 19 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1954 3010 6190 3700
पुणे मसुरा क्विंटल 347 2900 3000 2950
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2700 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 215 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 55 3800 5600 4600
नागपूर परमल क्विंटल 30 2700 3000 2950