Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)

     

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 270 4450 4450 4450
वसई क्विंटल 505 3050 4850 3560
पुणे बसमती क्विंटल 34 5600 10400 8000
मुंबई बसमती क्विंटल 1551 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 110000 9500
पुणे कोलम क्विंटल 634 3500 6700 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 15730 2700 7600 5150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1898 3015 6175 3785
पुणे मसुरा क्विंटल 353 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2700 3200 2950