Tandul Bajar Bhav Today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तांदूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul bhav 2023)      

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
पालघर (बेवूर) क्विंटल 340 3585 3585 3585
वसई क्विंटल 495 3160 4950 3850
भंडारा क्विंटल 24 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 32 5600 10300 7950
मुंबई बसमती क्विंटल 1818 8200 10300 9700
नागपूर चिनोर क्विंटल 74 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 631 3600 6600 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 12 1000 1500 1200
सांगली लोकल क्विंटल 900 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 10534 2700 7600 5150
उमरेड लोकल क्विंटल 221 2500 4400 4000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 640 3000 5000 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 74 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1835 3020 6165 3790
पुणे मसुरा क्विंटल 355 2800 2900 2850
भंडारा नं. १ क्विंटल 5 4000 4000 4000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 177 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 60 4000 5600 4800
नागपूर परमल क्विंटल 74 2700 3000 2925