Shevga bajar bhav : आजचे शेवगा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेवगा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( shevga bhav2023) 

शेतमाल : शेवगा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3400 2850
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
पलूस क्विंटल 3 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 177 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 238 2800 4000 3400