Shevga bajar bhav : आजचे शेवगा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेवगा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( shevga bhav2023) 

शेतमाल : शेवगा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 15 2000 3610 2500
औरंगाबाद क्विंटल 42 1400 2200 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 6 3000 3500 3250
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 23 1500 3000 2250
राहता क्विंटल 6 1500 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 232 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3000 4000 3500