Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर नग 6700 300 400 350
राहता नग 200 5 8 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 620 1000 840
सोलापूर लोकल नग 2767 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 4 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 19000 3 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 470 4 6 5
पुणे-मोशी लोकल नग 3100 6 7 7
मुंबई लोकल क्विंटल 519 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500