Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर नग 4600 500 700 600
श्रीरामपूर नग 1250 2 4 3
हिंगणा क्विंटल 7 600 2000 1600
सोलापूर लोकल नग 2497 250 400 300
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 16600 4 10 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5300 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1500 1800 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 436 700 1000 850
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500