Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर नग 9100 300 500 400
खेड-चाकण नग 4100 600 800 700
श्रीरामपूर नग 1100 4 8 6
राहता नग 100 8 8 8
हिंगणा क्विंटल 8 1000 1500 1500
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 625 1000 815
सोलापूर लोकल नग 1144 250 400 300
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 18300 5 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1200 5 8 7
नागपूर लोकल क्विंटल 80 500 800 725
मुंबई लोकल क्विंटल 320 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500