Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर नग 4900 600 700 650
श्रीरामपूर नग 1300 3 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 635 1000 825
सोलापूर लोकल नग 1889 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे- खडकी लोकल नग 600 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 2800 3 10 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1800