Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
खेड-चाकण नग 4800 300 500 400
श्रीरामपूर नग 1500 3 6 4
हिंगणा क्विंटल 8 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 620 1000 840
सोलापूर लोकल नग 3085 200 350 300
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 17550 5 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 850 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 3700 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 515 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1800