Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर नग 4600 500 700 600
खेड-चाकण नग 4500 300 500 400
श्रीरामपूर नग 1400 4 6 5
राहता नग 300 5 5 5
हिंगणा क्विंटल 5 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 8 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 630 1000 850
सोलापूर लोकल नग 2962 200 300 200
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 20550 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 650 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 6200 4 5 5
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 282 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 700 700 700
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500