Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
खेड-चाकण नग 3850 400 600 500
श्रीरामपूर नग 1400 5 6 5
राहता नग 300 5 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1530 2000 1840
सोलापूर लोकल नग 3422 500 700 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
पुणे लोकल नग 17200 4 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 200 6 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 371 700 900 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000