Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
औरंगाबाद नग 4000 400 800 600
औरंगाबाद क्विंटल 4000 400 800 600
श्रीरामपूर नग 1200 4 6 5
राहता नग 510 5 10 7
हिंगणा क्विंटल 5 2000 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1020 1500 1340
सोलापूर लोकल नग 2105 400 800 600
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
पुणे लोकल नग 12700 4 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 500 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 3300 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1000 800