Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 5700 600 700 650
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 25 23
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1030 1500 1350
सोलापूर लोकल नग 5850 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 18200 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 750 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 3500 5 6 6
मुंबई लोकल क्विंटल 465 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000