Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर नग 8800 250 300 275
श्रीरामपूर नग 1200 3 8 4
राहता नग 300 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1005 1500 1315
सोलापूर लोकल नग 1375 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4400 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000