Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
खेड-चाकण नग 2100 300 600 500
श्रीरामपूर नग 1150 3 5 4
राहता नग 150 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 530 1000 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 1000 1200 1100
पुणे लोकल नग 14200 4 6 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4900 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 414 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000