Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( palak bhav 2023 ) 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
अकलुज क्विंटल 1950 8 10 9
खेड-चाकण नग 2600 400 600 500
श्रीरामपूर नग 1500 4 7 6
राहता नग 850 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1020 1500 1340
सोलापूर लोकल नग 3214 400 600 500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 18300 3 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 300 4 4 4
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 3100 7 8 8
नागपूर लोकल क्विंटल 180 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 372 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000