Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mula bhav 2023) 

शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1505 2000 1825
पुणे लोकल नग 1280 6 15 10
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000