Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mula bhav 2023) 

शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
श्रीरामपूर नग 1000 4 6 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1005 1500 1315
पुणे लोकल नग 900 8 15 11
पुणे-मोशी लोकल नग 700 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 50 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1 2000 2500 2250