Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mula bhav 2023) 

शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1045 1500 1355
पुणे लोकल नग 1400 6 15 10
पुणे-मोशी लोकल नग 700 8 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 34 1500 2500 2000