Moog bajar bhav today : आजचे मूग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( moog bhav 2023)     

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
भोकर क्विंटल 2 7085 7085 7085
लातूर हिरवा क्विंटल 17 5800 6000 5900
पुणे हिरवा क्विंटल 33 8000 8500 8250
मालेगाव हिरवा क्विंटल 3 5000 6500 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 305 8200 11000 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 6011 6011 6011
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6750 7500 7125