Moog bajar bhav today : आजचे मूग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( moog bhav 2023) 

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
शहादा क्विंटल 60 7000 8390 8199
भोकर क्विंटल 1 4851 4851 4851
कारंजा क्विंटल 170 6140 7305 6880
जालना चमकी क्विंटल 15 6300 6700 6500
वाशीम चमकी क्विंटल 900 5900 6851 6200
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 60 5850 6450 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 88 4550 7155 6380
जळगाव हिरवा क्विंटल 5 6800 6800 6800
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 26 5705 6405 6055
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7800 8700 8250
चिखली हिरवा क्विंटल 9 6100 6700 6400
बीड हिरवा क्विंटल 2 5010 5010 5010
वणी हिरवा क्विंटल 191 6175 6600 6300
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
देवळा हिरवा क्विंटल 1 8000 8000 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 289 8200 11000 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5800 6699 6250
अहमहपूर लोकल क्विंटल 33 6350 6800 6575
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6800 7450 7125