Moog bajar bhav today : आजचे मूग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( moog bhav 2023) 

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
शहादा क्विंटल 4 6800 7400 6800
कारंजा क्विंटल 100 6400 7335 6990
करमाळा क्विंटल 3 6600 7000 6600
जालना चमकी क्विंटल 7 6900 6900 6900
मेहकर चमकी क्विंटल 110 6200 6800 6550
अकोला हिरवा क्विंटल 60 5700 6750 6480
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 12 5930 6570 6250
पुणे हिरवा क्विंटल 34 8000 8500 8250
हिंगोली हिरवा क्विंटल 5 6500 7000 6750
वणी हिरवा क्विंटल 165 6200 6475 6300
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3500 3500 3500
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5550 5550 5550
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 6200 6871 6535