Moog bajar bhav today : आजचे मूग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( moog bhav 2023)     

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
अहमदनगर क्विंटल 22 6000 7500 6750
भोकर क्विंटल 1 5125 5125 5125
रिसोड क्विंटल 21 6930 7300 7100
पवनी चमकी क्विंटल 45 6400 6400 6400
पुणे हिरवा क्विंटल 34 8000 8500 8250
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 6799 6799 6799
जिंतूर हिरवा क्विंटल 45 5505 6895 6200
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 24 7000 7700 7300
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 4000 4000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 34 6200 6400 6350
मुंबई लोकल क्विंटल 446 8200 11000 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6700 7300 7000