Moog bajar bhav today : आजचे मूग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( moog bhav 2023) 

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
कारंजा क्विंटल 15 4545 7075 6290
वाशीम चमकी क्विंटल 150 5830 7700 7000
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7700 8200 7950
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 5599 5599 5599
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 28 6100 6200 6150
मुंबई लोकल क्विंटल 254 8200 11000 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 7 5500 6510 6450
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6700 7350 7050