Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 156 1000 2500 1800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 70 1500 3000 2250
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
पलूस क्विंटल 3 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 23 2000 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2515 3000 2805
जळगाव लवंगी क्विंटल 50 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 101 1500 2200 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 550 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1700 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1245 3000 4500 3800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 44 1500 2200 1800
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500