Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 )   

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 68 1000 2500 1800
भुसावळ क्विंटल 21 2500 2500 2500
मंगळवेढा क्विंटल 12 2200 3300 3000
राहता क्विंटल 19 1500 2700 2100
पुणे लोकल क्विंटल 837 1800 3000 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 1000 2500 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
वाई नं. २ क्विंटल 18 2000 4000 3000