Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 85 500 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 61 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 375 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 2000 3500 3100
भुसावळ क्विंटल 9 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 17 1600 3000 2500
राहता क्विंटल 8 2000 3500 2700
हिंगणा क्विंटल 1 3000 3000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3010 3500 3320
जळगाव लवंगी क्विंटल 32 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 604 1500 4000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 2200 2025
मुंबई लोकल क्विंटल 1865 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 48 2000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 2000 4000 3000