Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 )   

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 91 1000 2500 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2200 2600 2400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 52 1800 2500 2150
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2000 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 10 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 10 2100 3200 2800
राहता क्विंटल 22 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 2510 3000 2830
जळगाव लवंगी क्विंटल 36 2000 2500 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 133 1000 3200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 60 500 1500 1000
धाराशिव लोकल क्विंटल 13 1200 2500 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2400
वाई नं. २ क्विंटल 12 2000 4000 3000