Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 )       

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 76 1000 2800 1800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 112 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 415 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 16 2000 3500 3100
भुसावळ क्विंटल 11 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 61 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 19 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 18 2000 3500 2700
हिंगणा क्विंटल 2 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3010 3500 3320
जळगाव लवंगी क्विंटल 50 1500 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 682 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 1140 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 12 2000 4000 3000