Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 225 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2000 3400 2950
भुसावळ क्विंटल 8 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 24 1500 3300 2200
राहता क्विंटल 10 2500 3800 3200
हिंगणा क्विंटल 1 4000 4000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 3510 4000 3820
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 62 1500 2800 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 452 2500 4000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 1774 3000 6000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 14 2500 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 2500 4500 3500