Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 )      

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 157 1000 3000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2600 3200 2900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 58 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 415 2500 4500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1000 2500 1800
भुसावळ क्विंटल 16 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 46 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 24 1500 2600 2200
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
हिंगणा क्विंटल 1 2500 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6500
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 1500 2200 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 61 1200 3200 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 622 2000 3200 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 320 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 1691 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 36 2000 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 9 1400 1600 1500