Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 90 1000 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 180 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 15 3000 3500 3250
भुसावळ क्विंटल 8 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 39 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 23 1500 3000 2500
राहता क्विंटल 13 3000 4200 3600
हिंगणा क्विंटल 1 3000 3000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3515 4000 3805
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 3000 3500 3200
पुणे लोकल क्विंटल 602 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 280 1500 2000 1875
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500