Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 87 1000 2500 1800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 52 1500 3000 2250
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 390 3000 4000 3500
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 49 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 21 2000 3000 2500
हिंगणा क्विंटल 1 4000 4000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 2510 3000 2820
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1176 2600 3200 2900
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 2000 2500 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 581 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 87 1500 4000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 2500 2375
राहूरी लोकल क्विंटल 16 1100 3000 2050
कराड लोकल क्विंटल 48 2000 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000