Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 84 1000 3600 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2600 3200 2900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 99 2400 3500 2950
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2500 4500 3000
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
विटा क्विंटल 45 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 14 2500 4500 3500
राहता क्विंटल 8 2500 4100 3300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2010 2500 2320
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 2000 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 97 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1500 2000 1800
धाराशिव लोकल क्विंटल 10 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 54 2000 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000