Mirchi bajar bhav Today : आजचे मिरची बाजार भाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mirchi bhav 2023 ) 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 219 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 270 1500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2000 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
विटा क्विंटल 50 2000 2500 2350
सातारा क्विंटल 45 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 14 1700 3500 2500
राहता क्विंटल 21 2000 2500 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3010 3500 3320
जळगाव लवंगी क्विंटल 12 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 290 1000 4500 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 126 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 784 3000 3500 3200
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 46 2000 5000 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 29 1000 3000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 12 2500 5000 3350