Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )   

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
नागपूर —- क्विंटल 53 2000 2200 2150
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 1802 1802 1802
राहता —- क्विंटल 10 1801 1801 1801
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 195 1590 1711 1600
जालना लाल क्विंटल 1504 1250 1850 1600
अमरावती लाल क्विंटल 369 2000 2100 2050
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 305 1500 1780 1650
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2400 2350
अमळनेर लाल क्विंटल 500 1411 1725 1725
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 21 1750 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 740 2600 3600 3200
जामखेड लोकल क्विंटल 8 1700 1900 1800
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2040 2230 2180
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4395 1300 1775 1600
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 36 1515 1700 1607
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 6000 1550 1850 1740
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 25 1700 1850 1800
मलकापूर पिवळी क्विंटल 4560 1445 1655 1525
रावेर पिवळी क्विंटल 11 1500 1610 1565
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 50 1650 1650 1650
यावल पिवळी क्विंटल 1330 1450 1700 1620
देवळा पिवळी क्विंटल 24 1760 1900 1760