Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Maka bhav 2023 )   

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 510 1457 2000 1891
राहता —- क्विंटल 22 1671 1699 1685
जालना लाल क्विंटल 599 1400 1840 1650
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 2 2200 2300 2250
अमळनेर लाल क्विंटल 600 1400 1800 1800
मंगळवेढा लाल क्विंटल 27 1900 1900 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 91 2600 3600 3200
जामखेड लोकल क्विंटल 34 1700 2000 1850
कळवण नं. १ क्विंटल 75 1901 2001 1951
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1190 1450 1865 1820
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 40 1350 1600 1475
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 6200 1321 1835 1716
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 57 1700 1750 1725